Ny utgave av OUCH!


Ouch! omhandler denne måneden tiltak om noen tar over din maskin. 

Månedens utgave og en spesialutgave av OUCH! har blitt publisert. Denne månedens utgave tar for seg hva du må gjøre hvis du har blitt angrepet og noen har fått kontroll over maskinen din. Man er aldri 100% sikker, så muligheten for at man blir hacket vil alltid være der. Hvis uhellet først er ute, så er det viktig at man vet hva man skal gjøre.

Spesialutgaven tar for seg Heartbleed svakheten: hva det er, hvorfor den påvirker brukere og hva sluttbrukere burde gjøre for å beskytte seg.

Denne månedens nyhetsbrev finner du hos securingthehuman.org.

Spesialutgaven om Heartbleed finner du også hos securingthehuman.org.

Tidligere utgaver finner du her: http://www.securingthehuman.org/ouch

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.