Ny svakhet i Microsoft Office


Den nye svakheten gjør det mulig å få kjørt ekstern kode med de samme rettighetene som brukeren. Det er allerede registrert målrettede angrep der denne metoden er benyttet.

Microsoft har laget en midlertidig fix som kan installeres.

 

NorSIS anbefaler

Bedrifter med egne IT-avdelinger bør teste Fix-it løsningen og vurdere om denne skal installeres i egen virksomhet.

Mindre bedrifter bør ta dialogen med egne driftsleverandører.

Enkeltpersoner bør avvente ny vanlig sikkerhetsoppdatering

Les mer

Support.microsoft.com