Lansering av nasjonal strategi for digital sikkerhet


Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

Sted: Oslo Kongressenter

Tid: 30. januar kl. 13.00-15.30

Konferansen blir streamet her: http://www.regjeringen.no/digitalsikkerhet

Bakgrunn:I 2018 ble det gjennomført en prosess for utarbeidelsen av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Medstrategiene ønsker regjeringen å etablere et felles grunnlag for å håndtere digitale sikkerhetsutfordringer som følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet. Resultatet av arbeidene vil nå bli presentert og den viktigste jobben starter nå i 2019 med at vi alle setter strategiene på dagsorden og bidrar til at de følges opp. 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) bidrar med tilrettelegging av lanseringskonferansen. Morten A. Meyer, Styreleder i NorSIS, er konferansier.

Program:

12.15: Registrering

Del 1 – Presentasjon av strategiene

13.00: Konferansier ønsker velkommen

13.10: Åpning av konferansen ved statsminister Erna Solberg

13.25: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

13.35: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

13.45: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

13.55: Pause m/enkel servering

Del II – Presentasjon av utvalgte sentrale tiltak fra tiltaksoversikten

14.15: Nasjonalt cybersikkerhetssenter og nasjonale tekniske sikkerhetstiltak – direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Kjetil Nilsen

14.35: NC3 – Politets nasjonale cyberkrimsenter – sjef Kripos Ketil Haukaas

14.55: En nasjonal innsats for å øke grunnsikringen – Anbefalte tiltak for å øke virksomhetenes egenevne – avdelingsdirektør Bente Hoff NSM, seksjonssjef Øyvind Grinde Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og teknologidirektør i NorgesGruppen Svein-Tore Omdahl

15.10: Nasjonal IKT-sikkerhetsøvelse 2020 og øvelse Locked Shields 2019 – direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Cecilie Daae og avdelingsdirektør Bente Hoff NSM

15.25: Konferansier avslutter

15.30: Ferdig

NorSIS sendte ut informasjon til mottakerne av vårt nyhetsbrev i forrige uke, og de 400 plassene ble fulltegnet på rekordtid. Det er derfor ikke lenger mulig å melde seg på, men konferansen vil bli streamet her: http://www.regjeringen.no/digitalsikkerhet (Merk at siden ikke vil være aktiv før selve arrangementet)

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.