Ny direktør i Norsk Senter for Informasjonssikring


Roger Johnsen fra Lillehammer, er ansatt som ny administrerende direktør i NorSIS.

RogerJohnsen_2014

Roger Johnsen er ansatt som ny administrerende direktør i NorSIS. Tiltredelse vil skje 1. januar 2015 og Johnsen kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Roger Johnsen har solid ledererfaring og har de 15 siste årene arbeidet med informasjonssikkerhet og cyberoperasjoner. Johnsen hadde fra 2001 ansvaret for utvikling av Forsvarets cyberdefense-kapasitet og ble i 2005 utnevnt som første sjef for Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur. Senteret har siden den gang gjennomført en rekke operasjoner for å håndtere cyberetterretning og – angrep mot Forsvaret.

Roger Johnsen ble i 2009 utnevnt til sjef for Forsvarets ingeniørhøgskole. Skolen utdanner spesialister innen drift av militære IKT systemer og datanettverksoperasjoner. Johnsen har også tjenestegjort i den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan og deltatt i oppsetting av det felles nordiske styrkebidraget til Sudan. Fra 2013 har han tjenestegjort ved Forsvarets operative hovedkvarter. Hovedkvarteret har ansvaret for militær krisehåndtering og nasjonal myndighetsutøvelse. Roger Johnsen er Oberstløytnant. Han har bred utdannelse fra Forsvaret og en mastergrad fra Norges tekniske Høgskole.

– ”Styret i NorSIS er svært fornøyd med at Roger Johnsen har takket ja til å lede NorSIS. Vi gleder oss voldsomt til å begynne å jobbe sammen med ham”, sier Morten Irgens, leder av NorSIS’ styre.

– ”Det er ikke et lite ansvar NorSIS har. Vi har de siste årene opplevd en sterk økning av angrep, svindelforsøk, spionasje og mislighold og misbruk av personopplysninger. Det rammer små og mellomstore bedrifter, og det rammer den jevne nordmann. NorSIS gjør og må gjøre en veldig bra jobb. Derfor er Roger den rette”.

Roger Johnsen legger til: – ”Informasjonssikkerhet er blitt et grunnleggende behov i Norge. Vårt velferdssamfunn, vårt personvern, vår rettssikkerhet, våre bedrifter er avhengige av at vi som samfunn klarer å utvikle gode teknikker og metoder, men ikke minst forståelse for informasjonssikkerhet og gode informasjonssikkerhetsvaner. Dette er NorSIS’ ansvar. Og det er et stort ansvar. Jeg og alle som kjenner NorSIS er veldig imponert over hva NorSIS har oppnådd Jeg går til denne jobben med kjempe motivasjon og med en god porsjon ydmykhet”.

Kontaktpersoner:

Morten Irgens, styreleder i NorSIS, Telefon: 46 54 19 48.

Tone H. Bakås, konstituert adm.dir i NorSIS, Telefon: 930 21 853

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.