Ny digital agenda for Norge


Startskuddet for regjeringens nye, digitale politikk legges frem i dag.

 

– Vi er vant til å få de fleste tjenestene på mobiltelefon. Nå ønsker vi at du også skal få offentlige tjenester rett i hånda, sier Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Dagbladet.

Sanner legger i dag fram «Ny digital agenda for Norge», som han beskriver som startskuddet for regjeringens nye, digitale politikk. Ifølge Sanner skal kontakten med det offentlige bli enklere. Du skal slippe å oppgi samme informasjon flere ganger, og tjenester du har rett på skal i større grad komme automatisk uten at du må søke først.

– På digitale offentlige tjenester er vi ikke gode nok. Prosjektene som har vært gjennomført har i for stor grad løst statens behov, ikke innbyggernes behov. Det tydelige retningsvalget vi nå gjør er at det er innbyggernes behov og ønsker som skal være det sentrale, sier Sanner.

Et annet viktig prinsipp den nye politikken skal være «kun en gang»

– Det setter standarden for hvordan du skal kommunisere med det offentlige. Hvorfor skal du måtte sende inn samme opplysninger til det offentlige flere ganger? En gang må være nok, sier kommunalministeren, som har følgende beskjed til offentlige instanser landet over.

– Den teknologiske utviklingen løper foran. Vi må nedfelle noen prinsipper. Min marsordre er tenk på innbyggerne, det er deres behov som skal løses.  Alle offentlige etater må nå gå gjennom og se på hvordan de kan gjøre tjenestene mer tilgjengelige for innbyggerne, og om de kan innfri rettigheter mer automatisk.

For å sikre personvernet, legger stortingsmeldingen opp til at du skal få vite hva offentlig sektor vet om deg, og hvem som har sett denne informasjonen.

– Det mener jeg folk kommer til å etterspørre. Digitale løsninger gir muligheten til å loggføre innsyn på en helt annen måte enn tidligere, sier Sanner til Dagbladet.

 

Kilde: Dagbladet.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.