NTNU forsker på informasjonsdeling og samarbeid


Forskere ved NTNU har laget et spørreskjema om informasjonsdeling og samarbeid.

NorSIS har fokus på at informasjonsdeling og samarbeid er en nødvendig forutsetning for at vi skal ha et samfunn som er motstandsdyktig mot digitale trusler. Det er derfor svært gledelig at NTNU har forskningsaktivitet som er rettet inn mot dette området.

Som en del av vårt samarbeid med NTNU, ønsker vi å bidra til å samle inn et solid datagrunnlag. Vi ber derfor at dere som leser vårt nyhetsbrev tar dere tid til å svare på vedlagt undersøkelse.

Ta undersøkelsen her: http://www.unrizk.org/survey/index.php/342948

Vivek Agrawal skriver dette om undersøkelsen:

We are the researchers in the Information Security Management group of NTNU in Gjøvik. We are conducting this survey as a part of the CCIS funded project, UnRizkNow. The objective of this survey is to improve our understanding of the factors that may affect the willingness of a person to share information with others in a community-based setting. The outcome of the survey will help us to create an improved online arena for sharing information. The survey should only take 7-10 minutes, and your responses are anonymous.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert på www.unrizk.org etter 25.desember 2016.

 

Kontaktperson for undersøkelsen:

Vivek Agrawal

PhD Student in Information Security

Mobile: +47 465 62 450

https://www.ntnu.edu/employees/vivek.agrawal