NSR inviterer til sikkerhetskonferanse i Oslo


Fokus på temaer som berører kriminalitetsutfordringer

 

På konferansen vil det bli presentasjon av hovedfunnene i Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2015, med etterfølgende kommentarer fra næringsliv og politi. I år vil det også legges frem en strategisk analyse, basert på funnene i KRISINO og sammenholdt med andre åpne kilder.

Noen av de mange foredragsholdere er, Dr. Deborah Pretty som presenterer sin forskning om krisehåndteringens konsekvenser for virksomhetens børsverdi, og Janne Haaland Matlary som foredrar om temaet ‘Uten sikkerhet, ingen frihet?’.

Det vil også bli presentert temaer som berører kriminalitetsutfordringer som innsidertrussel, svart økonomi, smugling, terrorfinansiering, sikring for fremtiden, informasjonssikkerhet, hybridkrig, droneteknologi, trussel og trusselaktører.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpner konferansen, mens leder av PST Marie Benedicte Bjørnland vil innlede konferansens dag to.

Dato og sted: 23. – 24. september 2015 – Thon Hotel Opera.

For mer informasjon og påmelding, se her.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.