NSR har fått ny medarbeider


Seniorrådgiver Thomas Haneborg hadde sin første arbeidsdag i NSR denne uke.

Seniorrådgiver Thomas Haneborg, som kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hadde sin første arbeidsdag i NSR denne uke.

Haneborg har en betydelig erfaring i generell sikkerhetsrådgivning i kriminalitetsbeskyttelse, som spenner fra lommetyveri til tiltak mot etterretning og terrorisme.

I NSR vil Haneborg jobbe med å utvikle nye produkter for NSRs medlemmer, som kurs, veiledere mv. Det skal også jobbes mot å etablere samarbeidsarenaer mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige myndigheter relatert til “Security by design” for å forebygge kriminalitet mot næringslivet og samfunnet.

– Vi er veldig glad for at styret i NSR har gitt oss anledning til å opprette en prosjektstilling, som vil bidra til å løfte Næringslivets Sikkerhetsråd ( NSR ) ytterligere, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Kilde: Arne Røed Simonsen v/NSR.