NSMs fagdirektør: Dette er årsakene til flest dataangrep


Det er det hver og en av oss gjør hver eneste dag som virkelig bedrer sikkerheten til norske virksomheter. Derfor er riktig passordbruk, evnen til å avdekke en svindel-epost og oppdatering av programmer og utstyr så viktig.

Det mener fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Roar Thon.

– Nasjonal sikkerhetsmåned som vi er inni nå er et viktig bidrag til økt sikkerhet hos norske virksomheter og innbyggere. Grunnen til at vi i NSM, NorSIS og andre fortsetter å prate om riktig passordbruk, oppdateringer og e-poster med vedlegg og lenker er at dette fortsatt er hovedårsaken til at hackere kommer inn på datamaskiner eller at vi blir lurt til å gjøre noe vi ikke burde gjøre, sier Thon.

I løpet av Nasjonal sikkerhetsmåned, hvor NSM er en av partnerne, avholder han i overkant av 30 digitale foredrag for virksomheter og andre organisasjoner fra hele Norge. Her kommer han med gode råd og tips for bedre informasjonssikkerhet.

– Som enkeltbruker må vi gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Da er det typisk at det er disse områdene det gjelder. Den dagen jeg slutter å snakke om e-poster og gode passordrutiner har vi endelig blitt så gode på det at hackerne ikke greier å misbruke det lenger, sier fagdirektøren i NSM.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres for 10. gang

NorSIS arrangerer nå i oktober Nasjonal sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet for 10. gang. Et av de mest sentrale målene med den årlige EU-kampanjen er at ansatte i flest mulige virksomheter gjennomfører et e-læringskurs skal gjøre dem til tryggere digitale brukere. Dette kan bestilles gjennom hele oktober og er gratis for alle virksomheter med under 20 ansatte.

Bestill Nasjonal sikkerhetsmåneds opplæringspakke her

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å kunne samarbeide med NSM om å løfte frem dette budskapet som er så viktig for så mange. Digital sikkerhet angår i prinsippet alle nordmenn. Det er helt avgjørende å gi brukerne kunnskap som gjør dem til trygge digitale brukere, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte.

Flere gode råd og tips? Se våre mange sikkerhetsfilmer på Secflix her

Mer komplekse og sofistikerte angrep

Ifølge NSMs siste rapport «Helhetlig digitalt risikobilde 2020» har ikke koronapandemien endret hovedlinjene i det digitale risikobilde mot Norge.  En gjennomgående erfaring er imidlertid at de digitale angrepene har blitt både mer sofistikerte og komplekse.

NSM erfarer at mange virksomheter står helt eller delvis uten risikoreduserende tiltak.

– Virksomheter bør ta utgangspunkt i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  All erfaring tilsier at de er bedre rustet mot uønskede digitale hendelser hvis de følger rådene som blir gitt her, sier NSMs fagdirektør, Roar Thon.

Hør NSMs podcast om Nasjonal sikkerhetsmåned her