Vi forbedrer opplæringstiltakene under Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018


Et nasjonal løft for en trygg digital hverdag

NorSIS har koordinert Nasjonal Sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og mange andre aktører som setter fokus på informasjonssikkerhet i oktober. Hensikten med kampanjen er å bidra til en tryggere digital hverdag – for alle.

Les mer: https://sikkert.no/oppsummering-sikkerhetsmaneden-2017/

Ny og forbedret opplæringspakke

NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Opplæringspakken inneholder e-læring samt digitalt kampanje-materiell som ppt-presentasjon, plakater, filmer og brosjyrer. I år har vi inngått samarbeid med XtraMile som leverandør av e-læring, og med XtraMile på laget kan vi i år tilby følgende:

  • 8 moduler e-læring utarbeidet av NorSIS
  • Gjennomførings-statistikk for alle virksomheter
  • Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november). Med tilgang til egen kursportal kan virksomheter selv gjøre tilpassinger. Dersom virksomheter kjøper opplæringspakken, Bronse-, Sølv- eller Gullpakken kan virksomheten legge til egen logo og design. Kjøpere av Gullpakken kan også få tilpasset kursinnholdet sitt.
  • Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar m.m.

Mer informasjon om bestilling og innholdet i årets opplæringspakke kommer i april. Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte.

Årets tema

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 vil fokusere på skadelig e-post og svindel på nett.

I samarbeid med blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil vi sette fokus på tekniske tiltak som virksomheter kan benytte for å beskytte seg mot skadelige e-post. Les mer om hvorfor dette er viktig: https://www.nsm.stat.no/blogg/epost/

Årets opplæringstiltak for ansatte vil også ha fokus på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post, minske tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post.

I tillegg vil vi i samarbeid med Europol og ENISA rette oppmerksomheten til folk flest mot svindel på nett.

Samarbeid

Vi ønsker å samle tidligere og nye samarbeidspartnere til et møte i april, hvor vi informerer om årets planer og hvor vi ønsker gode innspill på gjennomføringen av årets kampanje. Cyber sikkerhet er et felles ansvar og i oktober har vi en god anledning til å vise nettopp det.

Om din virksomhet ønsker å ta del i kampanjen, ta kontakt med oss på post@norsis.no.

Les mer: https://sikkert.no/samarbeid/

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.