Unikt samarbeid om Nanolæring


5 år har NorSIS og Junglemap NanoLearning samarbeidet om utvikling av e-læring innen informasjonssikkerhet for bedrifter.  Nanolæring har blitt en viktig del av opplæringen som tilbys under Nasjonal Sikkerhetsmåned.

I 2015 var det 270 virksomheter med 364 000 ansatte som deltok på kanskje det største e-læringskurset i Norge noen gang.

Flere virksomheter valgte en variant av kurset som går hele året, i tillegg til det kurset som går i oktober. Hele seks ganger flere virksomheter valgte dette i 2015 i forhold til i 2014. Dette er en god indikasjon på at stadig flere bedrifter setter fokus på å holde sine ansatte oppdatert på digitale trusler og effektive tiltak.

– Vi har lyktes med å oppnå at oktoberkampanjen fungerer som et kick off og denne økningen viser at modellen fungerer, sier CEO Dan Ove Skaalerud i Junglemap.

Nanolæringen tilbys både på norsk og engelsk, slik at også internasjonale selskaper basert i Norge kan gjennomføre opplæringen. Det forebyggende arbeidet med å lære opp ansatte innen informasjonssikkerhet, blir stadig mer betydningsfullt som følge av den økte digitaliseringen som pågår både i det offentlige og private. Etterspørselen etter opplæringspakken i 2015 medførte at NorSIS og Junglemap bidro til at hele 13% av Norges yrkesaktive befolkning fikk opplæring. Et viktig bidrag i det forebyggende arbeid mot digitale trusler og datakriminalitet i Norge.

Formålet med Nasjonal Sikkerhetsmåned er å gjøre hverdagen på nett trygg for alle, sier prosjektleder for Nasjonal Sikkerhetsmåned, Peggy Heie.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres i alle EU – land i samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security  ( ENISA ). I forbindelse med oppsummeringsmøte for sikkerhetsmåneden med ENISA i Wien 2015, ble også opplæringspakken som brukes i Norge, presentert som inspirasjon til andre land og med mulighet til å implementere tilsvarende løsning i sine respektive land.

Målet for Nasjonal sikkerhetsmåned og opplæringspakke 2016, er å nå enda flere virksomheter og deltakere – både nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.