Tema Nasjonal Sikkerhetsmåned 2020


 «Har du en plan?»

 

Nasjonal sikkerhetsmåned 2020 skal bidra til å gjøre ledere, IT-sikkerhetspersonell og ansatte oppmerksomme på i hvilke grad de har kjennskap til de digitale truslene de står overfor, og om de har en plan for hvordan disse skal håndteres dersom trusselen blir en realitet.

Årets tema for Nasjonal sikkerhetsmåned er «Har du en plan?» Formålet med å ha en plan er å sikre at din virksomhet, enten den består av to eller 1000 ansatte, har en klar forståelse for hva som må gjøres dersom det oppstår en uforutsett hendelse eller et dataangrep.

Opplæringspakken – spørsmålet vi stiller rundt årets tema «Har du en plan?»

Kan du og dine ansatte drive en virksomhet uten å være påkoblet den digitale verden? Har du en plan for å håndtere digital sikkerhet?

I rapporten Trusler og trender 2019-2020 viser NorSIS at cyberkriminalitet treffer bredt mot både deg som ansatt og selve virksomheten:

  • Du kan bli sosialt manipulert til å gjøre utbetalinger på vegne av din sjef og virksomhet, samtidig som de tekniske systemene virksomheten benytter ikke er godt nok sikret til å motstå kriminelle.
  • Virksomheten er avhengig av at alle ansatte bidrar til sikkerheten både gjennom å gjenkjenne truslene og ved å varsle om hendelser eller nesten-hendelser.

God sikkerhet forutsetter at både ledelse og ansatte har et fokus på sikkerhet, og at vi sammen bygger en forståelse for beskyttelse av virksomhetens digitale verdier.  «Cyber security – A shared responibility».

Innhold i e-læringen i opplæringspakken

 Årets e-læring vil bygges opp slik at vi øker bevisstheten og kompetansen til den enkelte ansatte. Dette gjøres blant annet gjennom refleksjonsspørsmål knyttet til modulene i opplæringspakken.

En e-læringsmodul vil derfor være tredelt:

  1. Det starter med en case, gjerne en bedrift som forteller om noe de har vært utsatt for.
  2. Deretter kommer det bevisstgjørende og kompetansehevende informasjon knyttet til caset.
  3. Modulen avsluttes med refleksjonsspørsmål.

 

Utviklingen av e-læringspakkene er allerede i gang, og per i dag er tema for modulene som følger:

Tema 1 – Sosial manipulering

  • Sosial manipulering utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i eller påvirke informasjon.

Tema 2 – Kan du og virksomheten miste tilgang til deres data?

  • Det har vært anslått at ni av ti svindelangrep skjer via e-post. Å gi dine ansatte god kompetanse i å se svindlepost er en god forutsetning for å hindre svindelforsøk. I tillegg er oppdatering av systemer viktig. Likevel kan uhell skje.

Tema 3 – Business e-mail compromised

  • De fleste virksomheter gjennomfører bankoverføringer eller har et kunde/leverandørforhold med en annen norsk eller utenlandsk virksomhet. Hva om det en dag kommer en e-post fra en du tilsynelatende vet hvem er, som ikke lenger har kontroll på sin egen e-postkonto?

Tema 4 – Håndtering, hva har skjedd og hva gjør du?

  • Du eller din virksomhet har betalt ut penger til svindlere, filene på systemet er kryptert eller virksomheten din har hatt uvedkommende inne i deres datasystemer. Hva kan du som ansatt gjøre?

Det vil utvikles to e-læringsmoduler under hvert tema.

E-læringsmodul tilpasset nye behov i forbindelse med koronatiltak

Som følge av koronaviruset og den kraftige økningen i bruken av hjemmekontor, med de sikkerhetsrisikoene det medfører, har NorSIS også utviklet egne opplæringsmoduler som gir de ansatte og arbeidsgiveren gode råd for å jobbe trygt på hjemmekontoret, bruke videosamtaler trygt, og avsløre svindler. Denne informasjonen og e-læringen finner du på nettvett.no/korona.

Opplæringspakken bestilles hos vår samarbeidspartne, Xtramile.

 

BESTILL OPPLÆRINGSPAKKEN

Kontakt oss

Har du spørsmål om opplæringspakken, Nasjonal Sikkerhetsmåned 2020 eller vil du være vår samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss på telefon: 40 00 58 99 eller e-post: 
post@norsis.no