Tema Nasjonal Sikkerhetsmåned 2020


Kan du og dine ansatte drive en virksomhet uten å være påkoblet den digitale verden? Har du en plan for å håndtere digital sikkerhet?

Alle har vi verdier vi er interessert i å beskytte, både som privatpersoner og som arbeidstakere. Det kan være omdømme, relasjoner, kundelister, ordresystem eller informasjon. Virksomhetens verdier er viktig for dere, men der det finnes verdier finnes det også trusler mot dem. Det er mange tiltak vi kan gjøre for å beskytte oss, likevel vil mange oppleve sikkerhetshendelser. Virksomheten er avhengig av at alle ansatte bidrar til sikkerheten både gjennom å gjenkjenne truslene og ved å varsle om hendelser eller nesten-hendelser. Da er det viktig å ha en plan, slik at den enkelte vet hvordan hendelsene skal håndteres. Opplæringspakka gir dine ansatte nødvendig kunnskap og bevissthet – slik at de kan bli sikkerhetshelter og ikke syndebukker.

Gjennom Nasjonal sikkerhetsmåned 2020 ønsker NorSIS å bidra til at virksomheter og befolkningen kan oppleve en trygg digital hverdag, ved å styrke den enkeltes kompetanse og bevissthet. Kunnskap og forståelse gjør den enkelte bedre egnet til å ta gode valg for seg og sin arbeidsplass. Kjennskap til hvilke trusler og hendelser vi kan møte på, hvorfor de skjer, hvordan vi kan beskytte oss mot dem og ikke minst hvordan hendelser bør håndteres, er kunnskap som er med på å beskytte både oss selv og virksomheten vi jobber i.

I rapporten Trusler og trender 2019-2020 viser NorSIS at cyberkriminalitet treffer bredt mot både den enkelte ansatt og virksomhetenen som helhet. En ansatt kan bli sosialt manipulert til å gjøre utbetalinger på vegne av sin sjef og virksomhet, samtidig som de tekniske systemene virksomheten benytter ikke er godt nok sikret til å motstå kriminelle. God sikkerhet forutsetter at både ledelse og ansatte har et fokus på sikkerhet, og at vi sammen bygger en forståelse for beskyttelse av virksomhetens digitale verdier.  «Cyber security – A shared responibility».

Opplæringspakken

Bevisste og kunnskapsrike ansatte er en god investering i virksomhetes sikkerhet. Derfor har vi laget en opplæringspakke som består av e-læringsleksjoner, filmer, kampanjemateriell og støttemateriell til ledere. Noen av temaene som adresseres, er verdivurdering, aktuelle trusler, forebyggende tiltak og hendelseshåndtering.

Hvilke verdier vil du beskytte?

For å kunne beskytte seg mot hendelser, er det viktig å vite hvilke verdier man besitter. Hvem kan være intreressert i dine verdier, og hvilke motiver har de?

Hvilke trusler bør vi være oppmerksomme på?

Kan du og virksomheten miste tilgang til deres data?

Det har vært anslått at ni av ti svindelangrep skjer via e-post. Å gi dine ansatte god kompetanse i å se svindlepost er en god forutsetning for å hindre svindelforsøk. I tillegg er oppdatering av systemer viktig. Likevel kan uhell skje.

De fleste virksomheter gjennomfører bankoverføringer eller har et kunde/leverandørforhold med en annen norsk eller utenlandsk virksomhet. Hva om det en dag kommer en e-post fra en du tilsynelatende vet hvem er, som ikke lenger har kontroll på sin egen e-postkonto?

Hvordan kan vi beskytte oss selv og virksomheten? 

Det finnes mange forebyggende tiltak som øker sikkerheten betraktelig. Noen står systemene for, i andre situasjoner er vi avhengig av menneskene. En stor andel sikkerhetshendelser oppstår som følge av menneskelig svikt eller feil. Gjennom opplæringspakken ønsker vi å bidra til at den enkelte ansatte blir en styrke for virksomhetens sikkerhet, heller enn å være en trussel.

Hendelser vil oppstå – hvordan håndterer du det?

Du eller din virksomhet har betalt ut penger til svindlere, filene på systemet er kryptert eller virksomheten din har hatt uvedkommende inne i deres datasystemer. Hva kan du som ansatt gjøre?

E-læringsmodul tilpasset nye behov i forbindelse med koronatiltak

Som følge av koronaviruset og den kraftige økningen i bruken av hjemmekontor, med de sikkerhetsrisikoene det medfører, har NorSIS også utviklet egne opplæringsmoduler som gir de ansatte og arbeidsgiveren gode råd for å jobbe trygt på hjemmekontoret, bruke videosamtaler trygt, og avsløre svindler. Denne informasjonen og e-læringen finner du på nettvett.no/korona.

Opplæringspakken bestilles hos vår samarbeidspartne, Xtramile.

 

BESTILL OPPLÆRINGSPAKKEN

Kontakt oss

Har du spørsmål om opplæringspakken, Nasjonal Sikkerhetsmåned 2020 eller vil du være vår samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss på telefon: 40 00 58 99 eller e-post: 
post@norsis.no