Ta ansvar – bruk nettvett


 

 

Ikomm har i samarbeid med NorSIS laget en animasjon som handler om hvordan det vi gjør påvirker sikkerheten til de rundt oss.

 

 

 

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.