Sikker pålogging – tre gode råd


Tre gode råd

Vi ønsker ikke at folk skal bli motløse i møte med alle kravene til passord, men heller føle at de er i stand til å håndtere situasjonen. Derfor har NSM og NorSIS utarbeidet et sett med råd for sikker pålogging som vi mener totalt sett gir god beskyttelse og som er praktisk å gjennomføre.

  1. Aktiver 2-trinns bekreftelse
  2. Bruk unike passord
  3. Skriv gjerne ned passordene dine

Les hele veiledningen om sikker pålogging her: https://nettvett.no/sikker-palogging/

Det første man bør gjøre er å aktivere 2-trinns bekreftelse på alle tjenester som tilbyr dette. Så bør man sørge for å ha unike passord på alle tjenester og systemer man logger inn på. Et godt tips er å bruke en strofe fra en sang eller en setning og så legge til noe unikt for hver tjeneste. Hvis dette likevel blir vanskelig å huske, kan man gjerne skrive passordene ned på et papir og lagre det på et trygt sted. De passordene man bruker ofte er det praktisk å memorere.

Vi anbefaler heller ikke at man bytter passord ofte. Bytt passord hvis du mistenker at passordet ditt er kommet på avveie. Vi mener at hyppige passord-bytter ofte medfører at man velger svake passord, eller bruker samme passord overalt. Samme resonnementet gjelder for å anbefale at man skriver ned passord hvis man trenger hjelp til å huske. Det er lettere å velge sterke, unike passord på alle tjenester hvis man kan skrive de ned. Ellers ender man gjerne opp med å bruke det samme passordet på mange tjenester.

 

Les mer:

https://nsm.stat.no/blogg/passordrad/

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.