Nasjonal sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned samler næringsliv, det offentlige og akademia om et felles mål for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle. Samfunnet vårt digitaliseres, noe som gir økt verdiskapning og effektivisering. Dette gir oss nye bransjer, nye vaner, omstilling av kjente samfunnsfunksjoner. Det gir oss også et mer komplisert trusselbilde å forholde oss til. Vi blir alle berørt, både som privatpersoner og på jobb. Nasjonal Sikkerhetsmåned er viktig for å øke bevisstheten rundt digital sikkerhet og forebygge datakriminalitet. Kunnskap er ferskvare, og derfor er sikkerhetsmåneden like aktuell hvert år.

Målgruppen for kampanjen er alle norske virksomheter som vil lære mer om hvordan de kan forebygge cyberhendelser og kunne møte dagens trusselbilde med riktige tiltak.

Som en uavhengig organisasjon har NorSIS et unikt handlingsrom som både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Vi samarbeider derfor med flere ulike aktører innen næringsliv, det offentlige, militæret, politiet, akademia, nasjonalt og internasjonalt.

Hva kan vi samarbeide om?

Ulike samarbeidspartnere bidrar på ulikt vis i kampanjen. Det gjør at flest mulig får tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Vi inngår individuelle samarbeidsavtaler med bedrifter og ulike organisasjoner for at samarbeidet skal gi den enkelte virksomhet verdi. Samtidig er det viktig å understreke at samarbeidet må ligge innenfor våre rammer som uavhengig organisasjon.

Det å bli samarbeidspartner i Nasjonal sikkerhetsmåned kan handle om:

  • profilering i sammenheng med nasjonal sikkerhetsmåned
  • deltakelse i foredragsdugnad
  • tilgang til opplæringspakken

Vi er åpne for at samarbeidspartnere bidrar med innhold til opplæringspakken som utvikles i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned. Innspill kan for eksempel være faglige innspill til relevante temaer, for eksempel i form av undersøkelser, filmer, quiz, artikler, veiledninger, intervjuer, og animasjoner med mer.

Synliggjøring av samarbeid og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned

NorSIS rapporterer all aktivitet og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned til Justis – og beredskapsdepartementet. De er også vår oppdragsgiver for dette arbeidet. Det er viktig at myndighetene ser verdien av samarbeidet vi har med næringslivet. Vi ønsker med dette også å tydeliggjøre det samfunnsansvar næringslivet tar knyttet til digitaliseringen av samfunnet og tilhørende økt behov for informasjonssikkerhet.

Vi inngår også i et internasjonalt samarbeid med The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). ENISA koordinerer sikkerhetsmåneden i Europa og oppfordrer alle EU/EØS – land til å delta i sikkerhetsmåneden med tilpassede nasjonale kampanjer. NorSIS tok initiativ til samarbeid med ENISA og har siden 2011 vært nasjonal koordinator i Norge for Nasjonal sikkerhetsmåned. NorSIS bidrar også aktivt inn i ENISA sin planleggingsprosess, for eksempel om hvilke tema som skal prioriteres i sikkerhetsmåneden.

Kontakt oss

Kampanjeperioden er oktober måned, men vi inngår som regel samarbeid i god tid før dette. Det er mange muligheter for et samarbeid og jo mer konkrete mål dere har for et samarbeid med oss, jo lettere er det å sammen skape resultater som setter gode spor. Og igjen bidrar til et tryggere digitalt samfunn.

For mer informasjon om samarbeid, ta kontakt med seniorrådgiver Hans Marius Tessem: hans@norsis.no eller tlf: 957 82 565