Samarbeid


Nasjonal Sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad og arena som samler næringsliv, det offentlige og akademia om et felles mål for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle. Samfunnet nasjonalt og internasjonalt digitaliseres, noe som gir økt verdiskapning og effektivisering. Dette medfører nye bransjer, nye vaner, omstilling av kjente samfunnsfunksjoner, og et mer komplisert trusselbilde å forholde seg til. Vi blir alle berørt, både som privatpersoner og i jobb. Nasjonal Sikkerhetsmåned er et viktig bidrag for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet og forebygge datakriminalitet. Kunnskap er ferskvare – og derfor er sikkerhetsmåneden like aktuell i år.

Målgruppen for kampanjen er alle typer virksomheter i Norge som vil lære mer om hvordan de kan forebygge og møte dagens trusselbilde med riktige tiltak.

Som uavhengig organisasjon har NorSIS et unikt handlingsrom i henhold til det å være både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og næringsliv. NorSIS samarbeider derfor med flere ulike aktører innen næringsliv, det offentlige, militæret, politiet, akademia, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om fjorårets kampanje her: sikkert.no/oppsummering-sikkerhetsmaneden-2017

Samarbeidsformer

Den nasjonale dugnaden består av samarbeidspartnere som bidrar inn i kampanjen på ulikt vis for at flest mulig skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Vi inngår individuelle samarbeidsavtaler med bedrifter og ulike organisasjoner tilpasset slik at det tilfører den enkelte virksomhet verdi innenfor deres mål og forutsetninger. Samarbeidet må også ligge innenfor NorSIS sine rammer som uavhengig organisasjon.

Det å bli samarbeidspartner i Nasjonal sikkerhetsmåned kan knyttes til:

  • Profilering i sammenheng med nasjonal sikkerhetsmåned
  • Deltagelse i foredragsdugnad
  • Tilgang til opplæringspakke
  • Deltagelse og profilering på arrangement
  • Bidrag fra NorSIS under egne arrangement

Vi ønsker gjerne at samarbeidspartnere bidrar med innhold til opplæringspakken som utvikles i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned. De kan være innspill som kan være med på å belyse relevante temaer. Dette kan være i form av undersøkelser, filmer, quiz, artikler, veiledninger, intervjuer, og animasjoner m.m.

 

De ulike nivåene for det å bli samarbeidspartner med NorSIS og som gir grunnlag for aktivisering av individuelle samarbeidsavtaler er:

Platinum: Egen pris

Gull – verdi: Kr 100 000,-

Sølv – verdi: Kr 50 000,-

Bronse – verdi: Kr 25 000,-

Støttespiller – verdi: kr 10 000,- (Generell kontrakt med faste punkter)

Alle priser er eks mva.

Synliggjøring av samarbeid og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned

NorSIS oppsummerer all aktivitet og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned til Justis – og beredskapsdepartementet. Dette er viktig informasjon til myndighetene, slik at de ser og opplever verdien av samarbeidet NorSIS har med næringslivet. Vi ønsker å tydeliggjøre det samfunnsansvar næringslivet tar knyttet til digitaliseringen av samfunnet og tilhørende økt behov for informasjonssikkerhet.

NorSIS inngår også i et internasjonalt samarbeid med The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). ENISA koordinerer sikkerhetsmåneden i Europa og oppfordrer alle EU/EØS – land til å delta i sikkerhetsmåneden med tilpassede nasjonale kampanjer. NorSIS tok initiativ til samarbeid med ENISA og har siden 2011 vært nasjonal koordinator i Norge for Nasjonal sikkerhetsmåned. NorSIS bidrar også aktivt inn i ENISA sin planleggings prosess, eksempelvis på hvilke temaer som skal prioriteres i sikkerhetsmåneden.

Kontakt oss

Kampanjeperioden er som før hele oktober måned, men samarbeid som inngås kan også forlenges utover selve kampanjeperioden. Jo mer konkret på mål og ønsker en samarbeidspartner er overfor NorSIS, jo lettere er det å sammen skape resultater som setter gode spor – og som også bidrar til et tryggere digitalt samfunn.

For mer informasjon om samarbeid, ta gjerne kontakt med Ole Anders Ulsrud : ole@norsis.no.