Oppsummering Sikkerhetsmåneden 2017


Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad og arena hvor vi i oktober måned samles om et felles mål om en tryggere og sikrere digital hverdag for alle.

Nasjonal Sikkerhetsmåned

Som nasjonal koordinator for Sikkerhetsmåneden er det NorSIS sin oppgave å tilrettelegge for aktivitet og en koordinert innsats for å bevisstgjøre virksomheter og privatpersoner om viktigheten av informasjonssikkerhet. Målet er at man med tydelige, enkle budskap skal kunne nå ut med et tema som for mange kan være tungt å sette seg inn i. For noen kan det være krevende nok å bare henge med i den digitale utviklingen.  Kunnskap er ferskvare – og derfor er sikkerhetsmåneden like aktuell hvert år.

Totalt 19 dedikerte partnere fra både det offentlige og næringslivet bidro i 2017 til at sikkerhetsmåneden ble gjennomført for 8. gang. Hovedmålgruppen for kampanjen er alle typer virksomheter og individer i Norge som vil være med for å lære mer om hvordan forebygge og møte dagens trusselbildet med riktige tiltak. Vi er takknemlige overfor de som vil bidra inn i kampanjen på ulikt vis for at alle skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Noen nøkkeltall for sikkerhetsmåneden 2017:

Opplæringspakken nådde bredt ut også i 2017. 285 virksomheter benyttet opplæringspakken med innhold utarbeidet av NorSIS i samarbeid med partnere. Gjennom opplæringspakken fra NorSIS mottok ca 144 000 ansatte rundt om i Norge e-læring i regi av Nasjonal sikkerhetsmåned. Dette er en nedgang fra 2016 hvor vi nådde ut til ca 190 000 ansatte. Vi ser altså en økning i antall virksomheter som bestiller opplæringspakken, mens det er en nedgang i antall ansatte som mottar e-læring. Denne nedgangen kan skyldes at vi har lykkes i å få med flere små virksomheter, mens de større virksomhetene i økende grad selv har kompetanse til å utvikle interne kurs. I tillegg ble det sendt ut 28.053 sikkerhetspåminnelser (gadgets) til virksomheter som deltok i sikkerhetsmåneden. Les mer om opplæringspakken her.

Foredragsdugnaden har gitt mange bedrifter tilgang til kunnskap de ellers kanskje ikke hadde fått tak i like lett. Mange dyktig foredragsholdere reiste rundt om i Norge i forbindelse med sikkerhetsmåneden. Ulike virksomheter ga til sammen 31 foredrag til sikkerhetsmåneden som andre bedrifter kunne nyte godt av.

Ulike arrangement har også bidratt til å skape arenaer for å utveksle kunnskap og skape gode relasjoner for å styrke samarbeid innen informasjonssikkerhet. For sikkerhetsmåneden 2017 ble det registrert 16 ulike arrangementer rundt om i Norge på sikkert.no. Vi ser en utvikling hvor det er flere konferanser og seminarer på informasjonssikkerhet gjennom hele året. At det settes fokus på informasjonssikkerhet hele året er absolutt positivt, vi imøteser gjerne flere aktiviteter i oktober for å virkeelig gjøre sikkerhetsmåneden til en begivenhet.

NorSIS har arrangert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA. Samarbeidet videreføres aktivt også i 2018.

Innspill til 2018

Selv om bidragene er mange og gode har Nasjonal Sikkerhetsmåned enda ikke nådd sitt fulle potensial. Mange vet fortsatt ikke at oktober er sikkerhetsmåneden og det vil vi gjerne gjøre noe med.  Om du har innspill til innhold, tema og måter å gjøre ting på så ikke nøl med å ta kontakt.

Send gode ideer til post@norsis.no !