Presentasjonen i opplæringspakken 2017


Årets presentasjon

Notatene i presentasjonen er ment å fungere som «manus» for sliden, slik at «alle» kan holde presentasjonen. Hvis mulig er det en fordel om leder eller sikkerhetsansvarlig holder presentasjonen for å gi budskapet nødvendig tyngde. Presentasjonen er delt opp i seksjoner etter årets tema, og kan presenteres sammenhengende på ca. en time, eller deles opp i flere presentasjoner.

Her kan du se et utdrag av årets presentasjon:

 

Våre råd til den som skal presentere:

  • Gjør deg kjent med innholdet i presentasjonen før du presenterer.
  • Kutt ned på antall slides hvis nødvendig.
  • Notatene kan inneholde mer informasjon om innholdet i sliden enn det som er nødvendig. Du kjenner dine tilhørere og det er opp til deg hvor mye du tar med i din presentasjon.
  • Selv om det er vårt mål å holde presentasjonen enkel og forståelig, er det vanskelig å komme utenom noen tekniske begreper. Om noe er vanskelig å forstå kan det derfor være lurt å spørre noen med IT-kompetanse før man holder presentasjonen.
  • På siste slide er det en lenke til en Kahoot. Dette er en quiz på nettet som kan være en morsom avslutning på presentasjonen om dere ønsker det. Kanskje har dere en premie til vinneren av quizen? Gjør deg kjent med hvordan Kahoot fungerer før du kjører quizen. Den som kjører presentasjonen må opprette en bruker på Kahoot for å kjøre quiz.
  • Lysbilder med lenker til filmer på youtube er i utgangspunktet skjult, fordi de krever en viss båndbredde. Test filmen før du kjører presentasjonen og gjør lysbildet synlig om du vil vise filmen under presentasjonen.

Bruk av opplæringspakken

Gjennom tilbakemeldinger vi har fått fra virksomheter som har bestilt opplæringspakken fra NorSIS tidligere, har vi regnet ut at de sikkerhetsansvarlige i gjennomsnitt får lov til å bruke 1,5 time av de ansattes tid til opplæring i oktober. Dette er viktig for oss å ta i betraktning når vi planlegger hva slags materiell vi skal forberede til sikkerhetsmåneden. 

Vi legger opp til følgende tidsbruk på innholdet i opplæringspakken:

E-læring: 8 moduler av 2-4 minutter hver per ansatt. 2 moduler i uken. E-læringsmodulene vil være knyttet opp mot veiledninger på nettvett.no slik at de ansatte kan finne tilbake til rådene senere.

Presentasjon: Presentasjonen er satt sammen slik at man kan holde korte fellessamlinger hver uke på 15 minutter (1 tema per uke). Eventuelt kan man ha 1 lengre fellessamling i oktober og gå gjennom alt innholdet på ca. 1 time. Presentasjonen kan gjerne holdes av f.eks leder eller sikkerhetsansvarlig. Vi publiserer en Kahoot quiz sammen med opplæringspakken som kan være en engasjerende og lærerik avslutning på presentasjonen.

Resten av innholdet i opplæringspakken som plakater, kort, brosjyrer og filmer (evt. andre sikkerhetspåminnelser om dere bestiller det) er hjelpemidler dere kan bruke til å repetere budskapet til det sitter. Gode tips er å henge opp plakater i fellesarealer og på toalettet, dele ut sikkerhetspåminnelser, kort og brosjyrer på felles samlinger og vise filmer i resepsjonen og på intranettet.

Les mer om opplæringspakken