Om Nasjonal Sikkerhetsmåned


Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskapning og velferd.

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid med EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Tilbud om opplæring til de ansatte

NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Les mer på våre sider om hvordan du kan planlegge og gjennomføre Nasjonal sikkerhetsmåned i egen virksomhet:

Mål for kampanjen

Reflekterte digitale innbyggere med

  • kjennskap til den reelle cybertrusselen
  • kunnskap om trygg adferd på nettet

Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet med

  • ledere som forstår cyberrisiko
  • medarbeidere som kjenner trusselaktørenes metoder
  • erkjennelse av at egen adferd kan bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier

Et motstandsdyktig samfunn med

  • kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning
  • kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten

 

 

Oppsummering av Sikkerhetsmåneden 2017