Om Nasjonal Sikkerhetsmåned


Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Hensikten med kampanjen er at alle virksomheter gjennomfører opplæring i informasjonssikkerhet for sine ansatte i oktober.

I vår stadig mer digitale hverdag er alle virksomheter et mål for cyberkriminalitet. Det nytter ikke å tenke «dette rammer ikke oss». Nettverkene vi jobber i og med utvides stadig. Hvis vi ikke sikrer informasjonen og måten vi håndterer den, kan vi bli en vei inn til å nå våre leverandører eller kunder. God informasjonssikring er derfor helt essensielt for å både bevare vår tillit som leverandør, produsent, tjenestetilbyder, premissgiver eller serviceleverandør. På den måten vil god informasjonssikkerhet  bidra til økt verdiskapning og velferd.

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011. Siden 2012 har vi samarbeidet med ENISA, som er EU sitt informasjonssikkerhetsorgan. ENISA er koordinator for den europeiske sikkerhetskampanjen som medlemslandene i EU deltar i.

Bruk vår opplæringspakke i oktober

Hvert år utarbeider vi, sammen med en rekke samarbeidspartnere en opplæringspakke i informasjonssikkerhet. Denne er spesielt rettet mot ansatte i små- og mellomstore bedrifter. Den skal hjelpe daglig leder eller sikkertsansvarlig å skape bevissthet om informasjonssikkerhet i egent virksomhet. Vi oppfordrer i tillegg alle til å ha egne arrangement, opplevelser og annet som bidrar til å styke de ansattes kunnskap om digital sikkerhet.

Les mer om opplæringspakken. 

 

Bestill opplæringspakken

 

Les mer om hvordan du kan planlegge og gjennomføre Nasjonal sikkerhetsmåned i egen virksomhet:

Mål for kampanjen er å bidra til å skape:

 

Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet ved at

 • de har ledere som forstår at de må håndtere cyberrisiko
 • ledere fremmer god sikkerhetskultur
 • ledre sørger for å sette av tid og ressurser til internopplæring av de ansatte
 • alle i virksomheten erkjenner at egen adferd er avgjørende for å bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier
 • de ansatte oppfordres til å varsle dersom de opplever cybertrusler, hendelser eller gjør feil

 

Reflekterte digitale innbyggere som har

 • kjennskap til at cybertrusseler kan ramme oss alle
 • ønske om, og vilje til å tilegne seg ny kunnskap om hvordan de selv kan bidra til å få en tryggere digital hverdag
 • kunnskap om trygg adferd på nettet
 • lav terskel for å søke kunnskap eller hjelp dersom de utsettes for datakriminalitet eller forsøk på dette

 

Et motstandsdyktig samfunn som

 • er rustet til å håndtere den økende datakriminaliteten, hendelser og cyberangrep
 • har god kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning
 • har kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten og hva det betyr for den enkelte av oss