Nanolæring under Nasjonal sikkerhetsmåned 2017


E-læring er en viktig del av opplæringspakken som NorSIS tilbyr i forbindelse med sikkerhetsmåneden og utvikles i samarbeid med Junglemap. De 8 leksjonene som inngår i opplæringspakken er kvalitetsikret av NorSIS og basert på råd fra nettvett.no.

Andre e-læringsprogrammer som man bestiller direkte fra kommersielle aktører, som f.eks. utvidede programmer fra Junglemap i regi av Nasjonal Sikkerhetsmåned, er ikke gjennomgått og kvalitetsikret av NorSIS.

Nanolæring i opplæringspakken 2017

Alle leksjonene i e-læringen er basert på årets tema og hver leksjon avsluttes med en lenke til en relevant veiledning på nettvett.no. De 2-4 minutter lange leksjonene i nanolæringen er laget for å engasjere og bevisstgjøre de ansatte, ved at innholdet er lett å forstå og relevant for hver enkelt. Her er et eksempel på hvordan første side i en leksjon kan se ut:

På slutten av leksjonen, hvis man gjerne vil lære mer eller øke forståelsen ytterligere i forhold til hva det vil si for virksomheten kan man gå videre til veiledningen på nettvett.no. Veiledningene på nettvett.no er tilgjengelige hele året og et fint sted å søke informasjon senere om man trenger det.

Under følger overskriftene til årets nanolæringsleksjoner:

Uke 1: Sammen står vi sterkere

Uke 2: Dine personopplysninger er gull verdt!

Uke 3: Vær smartere enn tingene dine

Uke 4: Fremtiden er sikker

Bruk av opplæringspakken

Gjennom tilbakemeldinger vi har fått fra virksomheter som har bestilt opplæringspakken fra NorSIS tidligere, har vi regnet ut at de sikkerhetsansvarlige i gjennomsnitt får lov til å bruke 1,5 time av de ansattes tid til opplæring i oktober. Dette er viktig for oss å ta i betraktning når vi planlegger hva slags materiell vi skal forberede til sikkerhetsmåneden. 

Vi legger opp til følgende tidsbruk på innholdet i opplæringspakken:

E-læring: 8 moduler av 2-4 minutter hver per ansatt. 2 moduler i uken. E-læringsmodulene vil være knyttet opp mot veiledninger på nettvett.no slik at de ansatte kan finne tilbake til rådene senere.

Presentasjon: Presentasjonen er satt sammen slik at man kan holde korte fellessamlinger hver uke på 15 minutter (1 tema per uke). Eventuelt kan man ha 1 lengre fellessamling i oktober og gå gjennom alt innholdet på ca. 1 time. Presentasjonen kan gjerne holdes av f.eks leder eller sikkerhetsansvarlig. Vi publiserer en Kahoot quiz sammen med opplæringspakken som kan være en engasjerende og lærerik avslutning på presentasjonen.

Resten av innholdet i opplæringspakken som plakater, kort, brosjyrer og filmer (evt. andre sikkerhetspåminnelser om dere bestiller det) er hjelpemidler dere kan bruke til å repetere budskapet til det sitter. Gode tips er å henge opp plakater i fellesarealer og på toalettet, dele ut sikkerhetspåminnelser, kort og brosjyrer på felles samlinger og vise filmer i resepsjonen og på intranettet.

Les mer om opplæringspakken

Kontakt oss

Ved spørsmål om Nasjonal Sikkerhetsmåned og opplæringspakken, kontakt oss gjerne på telefon:(+47) 40 00 58 99 (man-fre, 8-16),

eller e-post: post@norsis.no