Det lønner seg å satse på opplæring


Ingen mangel på gode råd

Vi lærer på så mange ulike vis. Vi kan delta på kurs og seminarer, studere, fullføre et e-læring kurs, diskutere med kollegaer og venner, spørre familiemedlemmer om råd, prøve og feile. De fleste mottar en strøm med informasjon og råd fra mediene, på nett og på jobb. Det kan være vanskelig å sortere hva som er viktigst. Det er vanskelig å ta til seg alle råd på en gang og følge de hundre prosent. Derfor trenger de fleste av oss litt veiledning, vi trenger struktur i opplæringen.

Arbeidsplassen er en god arena for læring

En arbeidsplass  kan utforme en sikkerhetspolicy og har mulighet til å  bygge en sikkerhetskultur som gjør at man kan vise til at “slik gjør vi det her hos oss “. Ett steg på vegen er å gi de ansatte jevnlig påfyll med den samme oppdaterte kunnskapen. Det er lett å bli forvirret i jungelen av råd, og da er det ekstra viktig at man vet hva som gjelder på arbeidsplassen: “Hos oss bruker vi 2-trinns verifisering på alle tjenester der det er mulig”. Eller: “Hvis jeg er i tvil om en e-post er svindel vet jeg at jeg kan spørre noen på IT uten at de ler av meg eller mener det er bortkastet tid.”

Sett fokus på aktuelle trusler

Norske virksomheter, spesielt små og mellomstore bedrifter, er yndede mål for cyberkriminelle som er ute etter penger. Men vet kollegaene dine dette? Det er lettere å engasjere de ansatte om opplæringen relevant for dem, bruk gjerne eksempler fra egen virksomhet for å gjøre det så nært og konkret som mulig.

På nettvett.no kan man lese mer om de vanligste metodene de kriminelle bruker for å svindle bedrifter.