Hvor legger du igjen informasjonen din?


 

Denne filmen fra European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) illustrerer hvordan vi legger igjen informasjonen og pengene dine. Passer du på informasjonen og pengene dine?

 

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.