Kartlegging av sikkerhetskultur


bestill kartlegging

Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur for virksomheter

Informasjonssikkerhetskultur er et tema som angår oss som er opptatt av at det skal være trygt og sikkert å bruke digitale tjenester.

Digitaliseringen som pågår i offentlig og privat sektor berører alle, og den forutsetter til en viss grad at vi skal forstå hvilken risiko vi utsetter oss for, og hva vi skal gjøre for å ivareta en god informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhetskultur omtales gjerne som summen av våre verdier, meninger, holdninger, interesser, kunnskap, skikker og handlinger. Mye er gjort for å kartlegge ulike former for sikkerhetsadferd. Samtidig er det er gjort lite for å avdekke hvilke faktorer som påvirker handlingsmønstrene. Selv om det skjer mye godt kunnskaps- og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkerhet i bedriftene, gjøres det lite for å finne ut om det har den effekten en ønsker. Eller om det har en effekt i det hele tatt.

NorSIS har derfor utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak.

Les mer om hvordan du kan planlegge opplæring informasjonssikkerhet i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Kartleggingen inneholder

  • Et elektronisk spørreskjema som sendes til de ansatte. Undersøkelsen er anonym.
  • Mulighet for at bedriften kan legge til inntil fem egne spørsmål i undersøkelsen.
  • En rapport som inneholder statistikk over svarene i egen bedrift.
  • En rapport som inneholder samtlige svar, og som kan brukes til dypere analyser i bedriften.
  • NorSIS rapport om den norske informasjonssikkerhetskulturen. Denne kan brukes til sammenligning av svarene i egen bedrift.

Tilleggstjeneste

NorSIS tilbyr analyser av bedriftens resultater og kan også bidra til å utvikle en handlingsplan for å følge opp resultatet.

Bestilling

For bestilling av kartlegging av informasjonssikkerhetskultur, vennligst besøk vår nettbutikk.

Spørsmål

Har du spørsmål om kartlegging av informasjonssikkerhetskultur, ring 40 00 58 99 (man-fre, 9-15) eller send epost til post@norsis.no