Internasjonalt samarbeid


EU

 

NorSIS har ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og samarbeider med EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA. ENISA inviterer alle Europeiske land til å delta i kampanjen.

Les mer om hva som skjer i EU i sikkerhetsmåned på ENISAs sider


USA

USA har siden 2004 arrangert National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) i oktober. Dette er en nasjonal holdningskampanje for å oppfordre alle til å beskytte sine datamaskiner.

Les mer om sikkerhetsmåneden i USA