Hva er tingenes internett?


Tingenes internett(Internet of things/IoT) er ikke et separat internett, men det samme internettet vi er kjent med. Begrepet innebærer at «tingene» også skal på nett, ikke bare PC-er og mobiler. Produsenter ser mulighetene i den store bruken av apper, og bygger inn ny funksjonalitet i produktene sine. Du kan f.eks. bruke en app for å sjekke om det er melk i kjøleskapet, for å skru på lysene i huset når du kommer hjem, eller for å sørge for at motorvarmeren til bilen alltid slås på en halvtime før du skal kjøre til jobben.

Tingenes internett er her

I følge en undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), på oppdrag av Telenor, anslåes det at totalt 14 millioner PCer, mobiltelefoner, treningsklokker, varmeovner, webkameraer, værstasjoner, husalarmer biler og andre ting i Norge er på nett her og nå. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighets årsrapport, «Risiko 2017» vil det innen 2020 være mer enn tre ganger så mange enheter koblet til internett som det var ved inngangen til 2016. De advarer mot at IKT-enheter som «ikke nødvendigvis var tiltenkt å fungere inne i en virksomhets nettverk» øker sårbarheten i nettverket. Tingenes internett er ikke lenger bare noe de store globale selskapene som Cisco, Google og Microsoft snakker om i sine fremtidsvisjoner, det er allerede her. Tingenes internett har gjort sitt inntog i norske hjem, og vi må nå tenke informasjonssikkerhet også når det gjelder vanlige bruksgjenstander.

Vær smartere enn tingene dine

Tingenes internett blir stadig en større del av livene våre. Vanlige husholdningsgjenstander, alt fra kjøleskap til lyspærer, kan nå kobles på internett og tilby brukerne ulik funksjonalitet. Dessverre er det et vanlig problem at mange av disse gjenstandene ikke er utviklet med sikkerhet i fokus, det er derfor lurt å være klar over hva man bør stille av krav, og hvordan de kan brukes sikkert. På nettvett.no forklares det hva tingenes internett er, vanlige problemstillinger rundt IoT-enheter, og hvordan man skal bruke disse enhetene på en sikrere måte. Les veiledningen om tingenes internett på nettvett.no.

 

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.