God netthygiene


Du tenker sikkert på å vaske hendene før du skal spise middag, og at du ikke skal gå på jobb når du har omgangssyke. Hygiene er noe vi blir lært opp til fra vi er små, men; Tenker du på at du også skal ha god netthygiene?

At samfunnet vi lever i er digitalisert begynner å bli en selvfølge for oss. Mobiltelefonen er ikke lenger bare en telefon, det er fjernkontrollen til våre liv. Stadig mer av livene våre skjer foran en skjerm.

I 2015 kom det regjeringsoppnevnte Lysne-utvalget med sin rapport om samfunnets digitale sårbarheter (NOU 2015:13). I rapporten kan vi lese om hvordan mange kritiske funksjoner i samfunnet bygges opp av mange aktører, spredt over mange sektorer og virksomheter. De kalte det ”lange og komplekse digitale verdikjeder”.

I praksis kan dette bety at vannet du får i kranen hjemme stopper opp dersom det skjer noe med IKT eller strøm til de som leverer vannet. Videre er kraftselskapet på sin side avhengig av mange underleverandører, for at de skal kunne levere pålitelig strøm. Dersom ett ledd i denne kjeden blir forstyrret eller slått ut, kan det føre til mange store og uforutsigbare følgefeil.

Hva har dette med deg og din netthygiene å gjøre? Kan ikke disse selskapene bare ta vare på seg selv? Svaret er at selv om mange selskaper gjør mye for å beskytte seg selv, så er det du gjør også svært viktig. En av de mest alvorlige truslene for mange virksomheter, er sabotasje eller utpressing. De kriminelle bruker store ”botnet”, til å overlaste nettsider og nettverksutstyr med store mengder datatrafikk, slik at de kneler under presset. Deretter får selskapene beskjed om å betale, ellers vil dette fortsette.

Du kan stanse de kriminelle

Du kan bidra til å stanse dette. Når de kriminelle bygger opp sine angrepskapasiteter, så er det nettopp din og min datamaskin de overtar. Det er våre usikre datamaskiner de lever av, og nå er problemet i ferd med å bli større. Mye større. ”Internet of things” betyr at vi kobler ”tingene” våre på nett. Leker, lyspærer, hvitevarer, kameraer, værstasjoner og alt mulig annet. Det er nærmest ingen grenser for hva vi kan og vil koble på nett. I følge Gartner Group vil det være 6,4 milliarder ting på nettet nå i 2016. I 2020 vil det være nærmere 21 milliarder enheter, i følge analyseselskapet. Det er din jobb å sikre at ”tingene” som er i ditt hjem, ikke blir brukt til å angripe banksystemene i Norge.

Du har også et ansvar for hva du deler på nett. Noen gang sett en fristende kampanje på facebook? Kanskje du kunne få en ny iPhone for bare 5kr? Det eneste du trengte å gjøre var å like og dele?

Slike falske konkurranser er en vanlig form for svindel. Du blir bedt om å trykke på en lenke, og da havner du på en side som ber om personlig informasjon og bankkort-detaljene. Resultatet er dyre abonnementstjenester, eller ren svindel der de trekker store beløper for varer du aldri får. Men; selv om DU tenker at du aldri vil legge igjen slik informasjon, kan du egentlig være sikker på at du ikke kjenner noen som ville gjort det? Når du deler slike falske annonser så hjelper du de kriminelle å komme i kontakt med nye potensielle ofre.

Det er godt nettvett å tenke på de rundt oss.

NorSIS har gjennomført en stor nasjonal undersøkelse om den norske informasjonssikkerhetskulturen nå i 2016. Vi tenker at samhold og ansvarsfølelse er gode verdier i vårt samfunn, og vi var nysgjerrige på hvordan det stå til med netthygienen vår.

Det nytter å ha godt nettvett

Dessverre er det slik at hele 74% av befolkningen ikke tror at det å ha en sikker datamaskin gjør at internett blir tryggere. Men; vi vet jo at kriminelle bruker folk flest sine datamaskiner til å angripe andre.

For å gjøre gode vurderinger, så må en jo vite hva som er trygt og hva som ikke er det. 61% mener at de er i stand til å vurdere hva som er trygt å gjøre på nett. Det er viktig å ikke bare tenke trygghet for seg selv, men også for de rundt oss. Er du en av de som tenker at det ikke kan skade å trykke Liker og Del på en facebook-konkurranse som virker for god til å være sann?

Få anmelder datakriminalitet

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2015 viser at kun 13% av de som blir utsatt for datakriminalitet faktisk anmelder det. Dette er overraskende fordi 86% sier at dersom de blir utsatt for nettsvindel, så ønsker de å anmelde det. Det er nok flere grunner til at så mange lar være å anmelde slik kriminalitet. Uansett om akkurat din sak blir etterforsket eller ikke, så vil en anmeldelse være til nytte for samfunnet. Du bidrar til å sette fokus på et voksende samfunnsproblem, og du hjelper politiet til å prioritere riktig fordi statistikkene blir bedre. Og hvem vet, kanskje akkurat din anmeldelse var den som fikk en større sak til å løsne hos etterforskerne?

De fleste følger reglene

Datasikkerhet kan være både vanskelig og uoversiktlig. En effektiv beskyttelse krever at mange eksperter innen forskjellige områder samarbeider om å finne gode og helhetlige løsninger. Vanlige brukere av IKT kan ikke sette seg inn i alt sammen, men får noen regler som skal følges. Noen ganger oppleves reglene som uhensiktsmessige. Hvorfor kan du ikke bruke din egen minnepinne i USB-inngangen på jobb-PC’en? Det er jo så mye enklere.

Tenk litt på det med håndvasken før middag. Du vet at du skal gjøre det fordi det har noe å gjøre med bakterier og smitte. Det du ikke vet, er alle detaljer om mikrobiologi. Hvordan bakterier overlever i huden, hvordan de smitter fra hånd til overflate og til en ny hånd. Det trenger du ikke å vite, fordi riktig håndvask fjerner problemet.

Slik er det ofte med datasikkerhet også. Bak reglene ligger det mange vurderinger og mye forskning. Men; følger du reglene? Vår undersøkelse viser at 9,5% sier at de noen ganger bevisst bryter reglene. ”Det er fordi de ikke har fått opplæring”, tenker du kanskje. Vår undersøkelse viser imidlertid at de som har fått opplæring, bryter reglene akkurat like mye som de som ikke har fått opplæring. Men; vi ser at menn oftere bryter reglene enn kvinner. 13,8% mot 5,6%.

Er du av de som aldri oppdaterer datamaskinen og de andre ”tingene” som er på nett? Eller kanskje du bruker det samme passordet over alt fordi det er enklest?

Tenk på at det du gjør bidrar til å beskytte deg selv, og alle rundt deg. Gjør den ”digitale håndvasken” hver dag. Sammen kan vi stanse de kriminelle på nett.

Les våre råd om godt nettvett på www.nettvett.no

Se vår infographic om god netthygiene her: sikkert.no/kort-om-netthygiene/

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.