Fremtiden er sikker


Fryktbasert opplæring er neppe veien å gå, men vi trenger å se på hvordan vi kan heve befolkningens digitale kompetanse, slik at hver enkelt kan stole på sine evner til å bruke nettet og digitale tjenester på en trygg måte.

Digitaliseringen går stadig fortere og omfatter alt og alle. Derfor er «sikkerhet» en grunnstein for å sikre fortsatt verdiskapning og et robust digitalt samfunn. En viktig betingelse for at digitaliseringen skal lykkes er at vi føler oss trygge i det digitale rom. Da må vi ha ledere som tar ansvar for informasjonssikkerheten i egen bedrift og for de tjenestene som utvikles. Vi trenger at flere unge utdanner seg innenfor IT og informasjonssikkerhet, og vi har et stort behov for at barn og unge får en god digital oppdragelse. Det vil lønne seg å satse på informasjonssikkerhet!

Vi har alle et ansvar og alle bør bidra inn i vårt digitale fellesskap uansett størrelse, bransje og lokasjon. Jo flere som bidrar til å nå målet om en sikker fremtid, desto vanskeligere blir det for de kriminelle som står utenfor.

Digitaliseringen har bare så vidt begynt

Vi har bare sett starten av det digitale eventyret. I USA tester nå Uber ut selvkjørende biler, og Amazon på sin side tester ut levering av pakker med droner til utvalgte kunder i England. Vanlige bruksgjenstander blir stadig «smartere» og i stand til å ta selvstendige valg på våre vegne, fordi de kjenner oss så godt.  I en slik virkelighet er det alfa og omega at informasjonssikkerheten blir satt i høysetet. Produkter og prosesser må utvikles med sikkerhet som den viktigste egenskapen og ikke bare noe man legger til i etterkant.

Informasjonssikkerhet gjør den teknologiske utviklingen mulig

Hvem er villig til å sette seg inn i en selvkjørende bil, hvis man vet at det finnes en stor risiko for at løsepengevirus kan låse dørene? Hvor glad vil man være over å ha droner flyvende over hustaket hvis man ikke stoler på at de flyr dit de skal? Heldigvis, er det mennesker som utvikler denne teknologien og de samme menneskene er i stand til å gjøre den sikker.

De fleste av oss har en sunn skepsis knyttet til det å sette seg inn i en metallboks som flyr flere tusen meter opp i luften i timesvis uten fluktmuligheter. Men vi gjør det allikevel, fordi vi stoler på teknologien, menneskene og prosessene som fører oss trygt opp i luften og ned igjen. Fordelen ved å kunne forflytte seg raskt, besøke venner og familie langt unna eller bare oppleve nye steder er så stor, at vi aksepterer risikoen. I tillegg aksepterer vi de reglene og rutinene alle må følge for at alle skal være så trygge som mulig. Vi hjelper gjerne til. 

Kanskje har vi samme forhold til selvkjørende biler og droner om 20 år som det vi nå har til fly. Det betyr i så fall at mange mennesker har gjort en veldig god jobb med å gjøre teknologien trygg og satt opp gode prosesser som tillater at vi mennesker gjør feil underveis.

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.