« Tilbake til oversikten

Workshop: Sikkerhetsstrategi

Foredraget holdes av Angel Alonso (Gruppeleder Governace, Risk and Compliance (GRC)) fra mnemonic.

Hva din organisasjon ønsker å oppnå, og framgangsmåtene dere benytter for å nå disse målene, er unikt for organisasjonen, bransjen og trussellandskapet dere befinner dere i. Organisasjonens IT-sikkerhet er èn av mange faktorer som spiller inn på om dere når, eller i verste fall mislykkes med å nå målene dere setter dere. Vil du ha besøk av en sparringspartner fra mnemonic som kan hjelpe til med å se deres unike mål fra et sikkerhetsperspektiv? Under workshopen vil du blant annet kunne diskutere din organisasjons unike behov innenfor disse temaene:
• Hvordan definere og nå din organisasjons overordnede mål gjennom riktig strategi
• Hvordan organisasjonens IT-strategi direkte påvirker organisasjonens overordnet mål
• Din organisasjons digitale utfordringer
• Trussellandskapet i din bransje

Lengde på foredraget
60 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller