« Tilbake til oversikten

The Cyberattack on Visma in 2018, experience sharing and views from the blue team.

Foredraget holdes av Espen Agnalt Johansen (Tryggleiksjef / Ops & Sec Mngr) fra Visma Software International.

Foredraget holdes av Espen Agnalt Johansen som ble profilert i media gjennom deling av alle detaljer i forbindelse med angrepet mot Visma i 2018. Foredraget søker å engasjere ansatte og ledere til å treffe gode beslutninger i kriser og bruke transparens som virkemiddel til å møte formidable motstandere.
For ledere vil foredraget muligens gi nye perspektiver på håndtering av alvorlige hendelser og kanskje gi noen ledetråder til hvordan forbedre egen evne til å lede sikring gjennom relativt enkle tiltak. For ansatte uten teknisk bakgrunn vil foredraget motivere og stimulere til kreativ tenking i egen kontekst. For IT ansatte vil foredraget trolig gi nye metoder og verktøy for å oppdage og avskjære fiendtlige handlinger.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Engelsk eller Norsk foredrag avhengig av målgruppe.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.