« Tilbake til oversikten

Sikkerhetsstyring handler om mer enn å imøtekomme samsvarskrav

Foredraget holdes av Tor Inge Sætre (Chief Consultant Information Security) fra EVRY.

Regulatoriske krav og compliance er ikke tilstrekkelig for å sikre mot databrudd. En mer operasjonell og helhetlig tilnærming kreves for å forstå samt styre risiko i en stadig raskere og mer teknologidrevet utvikling. Hvordan kan moderne og visuelle metoder hjelpe oss forstå risikobilde, slik at god sikkerhetskultur etableres og vedlikeholdes, og naturlig bakes inn i operasjonell kontekst?

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte
Kommentar til bestiller
Det samme foredraget ble holdt for ISACA i Bergen 15. mai i år, ref. https://www.deltager.no/bergen15mai. Denne tilnærmingen brukes bl.a i et større migreringsprosjekt til en ny og mer moderne plattform for en større kunde.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.