« Tilbake til oversikten

Sikkerhet! Viktig for deg og din arbeidsgiver!

Foredraget holdes av Roar Thon (Fagdirektør sikkerhetskultur) fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Foredraget setter mennesker i sentrum som den viktigste faktoren i sikkerhetsarbeidet, men dekker også det digitale trussel- og risikobilde for samfunnet, bedrifter/organisasjoner og individer. Foredraget gir den enkelte ansatt en rekke tips om hvordan de bedre kan sikre seg selv og som ansatt i virksomheten.

Foredraget kan tilpasses ulike målgrupper og budskapet kan spisses etter behov.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Jeg gjør nesten ikke noe annet enn å holde foredrag i oktober, så jo tidligere ute dere er med å bestille - jo større sjanse er det for at jeg kan stille på den datoen som passer best for dere. Jeg kan om nødvendig gjennomføre foredraget flere ganger samme dag. Kom gjerne med forslag til alternative datoer i bestillingen. Reiseutgifter må dekkes av bestiller. Dette faktureres i ettertid av NSM.