« Tilbake til oversikten

Sikkerhet – like vanskelig etter 30 år??

Foredraget holdes av John Arild Amdahl Johansen (SIkkerhetshetsleder (CISO) og Personvernombud (DPO)) fra Gjensidige Bank - en del av Nordea.

Vi hører nesten daglig om omfattende sikkerhetshendelser og et stadig økende trusselbilde. Å håndtere dette blir mer og mer krevende – i takt med digitaliseringen av samfunnet. Hvordan skal vi få etablert et velfungerende sikkerhetsregime i virksomheten. Men hva har egentlig endret seg? Er det så veldig annerledes? Hva er det som skal til? Hvordan skal sikkerhet bli oppfattet som en “forretningsenabler” i stedet for en “showstopper”?
Trender, eksempler, småskjeve betraktninger og, ikke minst, konkrete råd på hva som fungerer og ikke fungerer vil bli gitt – alt med et snev av humor (selv i disse post-GDPR-tider…).

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Kan tilpasses målgruppe og/eller utvides til 60 min.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.