« Tilbake til oversikten

Personvern og informasjonssikkerhet i skolen

Foredraget holdes av Hallvard Müller (Senior rådgiver, Personvern og informasjonssikkerhet) fra Styrmand AS.

Det skaper avisoverskrifter når elever med utforskertrang og datakompetanse kan hente ut personopplysninger, brukernavn og passord fra skolens systemer. Dette foredraget tar for seg hvordan skolen kan møte slike utfordringer proaktivt og ivareta aktuelle krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Foredraget demonstrerer hvordan skolens ledelse kan etablere tilstrekkelig forståelse til hvilken risiko dette representerer i driftsstyre, blant ansatte, elever og foresatte og samtidig ta sitt ansvar og holde risikoen under kontroll.

Lengde på foredraget
60 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller
Foredraget er tilpasset ledelsen i Oslo-skolene, herunder administrativt personale, men også driftsstyre.