« Tilbake til oversikten

Ny sikkerhetslov, IKT-sikkerhetslov og NIS-direktivet – hva betyr dette for deg?

Foredraget holdes av Mattias Røstad Jørum (Team Leader, Governance, Risk & Compliance) fra mnemonic AS.

Hvordan skal vi best sikre grunnleggende nasjonale funksjoner og samfunnskritiske tjenester i Norge?

Dette spørsmålet forsøker norske myndigheter å svare på gjennom innføringen av ny sikkerhetslov og ny IKT-sikkerhetslov. Sikkerhetsloven ble innført i starten av 2019, men til tross for økt omfang har konsekvensene hittil vært små. I påvente av sikkerhetsloven, har Justisdepartementet hatt en ny IKT-sikkerhetslov på høring etter at EU vedtok et nytt sikkerhetsdirektiv, NIS-direktivet.

Mattias vil i denne presentasjonen fortelle hva status på sikkerhetsloven er, hva den nye IKT-sikkerhetsloven er og kan innebære.

Lengde på foredraget
30 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller
Setter gjerne av tid til en samtale om temaet og hvilken betydning det kan ha for deres organisasjon etter foredraget.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.