« Tilbake til oversikten

Informasjonssikkerhet & personvern – like vanskelig etter 30 år???

Foredraget holdes av John Arild Amdahl Johansen (CISO/DPO) fra Gjensidige Bank.

Forankring av sikkerhet og etablering av et velfungerende styringssystem har alltid vært en utfordring for sikkerhets- eller IT-sjefen. Støtte i toppledelsen, og at disse går foran med et godt eksempel, er en forutsetning for et velfungerende sikkerhetsregime i enhver virksomhet. Hva er det som skal til for å få det til å fungere? Hvordan skal sikkerhet bli oppfattet som en “forretningsenabler” i stedet for en “showstopper”? Trender, eksempler, små-skjeve betraktninger og, ikke minst, konkrete råd på hva som fungerer og ikke fungerer vil bli gitt – alt med et snev av humor (selv i disse GDPR-tider…).

John Arild har mer enn 25 års erfaring innen området fra både offentlig og privat sektor, har vært mangeårig Styreleder og styremedlem i Norsk Informasjonssikkerhetsforum (www.isf.no), Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Normen.no) og jobber for tiden som sikkerhetsleder og personvernombud i Gjensidige Bank.

Lengde på foredraget
60 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Kan kuttes ned til 45 min. Tar også gjerne innspill til områder som bør belyses ekstra nøye.