« Tilbake til foredraget

Bestill foredrag

Takk for at du viser interesse for Nasjonal sikkerhetsmåned!

Fyll inn skjemaet under for å registrere din bestilling av foredraget Informasjonssikkerhet i innkjøpsprosesser. Alle bestillinger blir gjennomgått og godkjent av NorSIS før foredragsholderen varsles. Du vil motta en e-post når din bestilling er behandlet. Feltene merket med en stjerne (★) vil bli publisert på våre nettsider.

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.

Se NorSIS sin personvernerklæring
Lengde på foredraget kan tilpasses om ønskelig.
Dine opplysninger
-----
Fakturainformasjon

Dette må vi ha for å fakturere administrasjonsgebyret.

 
Foredragsdetaljer
Velg aktuelle datoer for foredraget. Du vil bli kontaktet dersom ingen av de valgte datoene passer for foredragsholderen. Datoene må være i følgende format: DD.MM, DD.MM
Åpne arrangementer vil publiseres med utdypende informasjon på Sikkert.no. Interne arrangementer vil vises i oversikten over arrangementer men vil ikke vise utdypende informasjon.
Oppgi informasjon som kan være nyttig for foredragsholderen, f.eks. informasjon om lokaler og utstyr.
Avbryt bestilling