« Tilbake til oversikten

Informasjonssikkerhet i en kompleks digital verden

Foredraget holdes av Fredrik Grindland (Senior rådgiver/prosjektleder og Certified ISO 27005 Risk Manager) fra Bouvet Agder.

Norske virksomheter digitaliserer stadig flere tjenester og virksomhetsprosesser, og blir mer avhengig av digitale tjenester hos andre aktører. Økt kompleksitet skaper flere sårbarheter og det blir vanskeligere å ha full kontroll på informasjonssikkerheten i en digital verden. For eksempel vil uønskede hendelser hos en aktør i verdikjeden kunne påvirke andre aktører i verdikjeden. Vi erfarer også at den menneskelige faktor påvirker virksomhetens sikkerhet, for eksempel når medarbeidere er på reise. Fredrik vil i foredraget se på informasjonssikkerhet fra tre ulike perspektiver: verdikjeden, brukeren og IKT-plattformen. Gjennom denne tilnærmingen vil jeg gi råd og tips om hva virksomheter kan gjøre for å bedre informasjonssikkerheten. Han vil også dele erfaringer fra arbeid i norske virksomheter, vurdering av noen aktuelle sikkerhetshendelser, og se på hva vi kan lære av dem.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Foredraget kan tilpasses målgruppen. Ved reise utenfor Agder fylkene vil reiseutgifter faktureres etter statens satser.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.