« Tilbake til oversikten

Informasjonssikkerhet for toppledere

Foredraget holdes av Kjetil Korslien / Remi Longva (Rådgiver) fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

I foredraget forteller vi om informasjonssikkerhet og setter det i sammenheng med virksomheten for øvrig. Vi gir en oversikt over Difis anbefalinger om hvordan god styring kan oppnås, hva toppledelsen bør gjøre for å fylle sin rolle og hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet kan organiseres. Målet er å gi innsikt som gjør toppledelsen i stand til å ta styringen og forbedre arbeidet med informasjonssikkerhet i sin virksomhet.

Lengde på foredraget
75 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller
Foredragets lengde kan tilpasses.