« Tilbake til oversikten

Incident Response – Hvordan forberede seg på det du håper ikke skal skje

Foredraget holdes av Frode Lilledahl (Senior consulting manager) fra Sopra Steria.

Samme hvor god sikkerhet vi bygger i våre systemer vil hendelser kunne oppstå. Dette foredraget fokuserer på praktiske tips til hva du kan gjøre på forhånd for å være bedre forberedt når en sikkerhetshendelse oppstår. Vi kommer blant annet innom tema som plan, organisering, team, øvelser og læring.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte
Kommentar til bestiller
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.