« Tilbake til oversikten

I en stadig mer digital hverdag må man tenke sikkerhet for personer, tjenester og virksomheter.

Foredraget holdes av Martin Otterstad (Salgssjef) fra Buypass.

Hvordan kan man sikre at Per er Per og Kari er Kari når de prøver å logge seg inn i bedriftens it-systemer? Hvordan sikrer man Web-sidene og synliggjør hvem som er eier av tjenesten? Disse spørsmålen mfl vil vi fokusere på i dette foredraget. Vi tar for oss hvordan man kan sikre hele den digitale verdikjeden.

Lengde på foredraget
30 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Foredraget er tilpasset både privat og offentlig sektor. For offentlige instanser vil foredraget også dekke regulatorsike krav som det offentlige må forholde seg til.