« Tilbake til oversikten

Hva? Skal sikkerhetsarbeidet være del av virksomhetsstyringen??

Foredraget holdes av Andreas Grefsrud (Senior Consulting Manager) fra Sopra Steria.

Nær sagt alle virksomheter i både privat og offentlig sektor er underlagt diverse regelverk som stiller krav til god styring og kontroll. Også innenfor informasjonssikkerhet – men hva betyr dette i praksis, og hvordan skal man få det til? Finnes det noen fellesnevnere og prinsipper man kan og bør ta med seg i arbeidet med å få til god sikkerhetsstyring? Den nye sikkerhetsloven som snart blir iverksatt stiller eksplisitte krav til dette, men er kravet egentlig nytt?

Lengde på foredraget
30 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller
Foredraget er rettet mot ledere med resultatansvar, samt ansatte i sikkerhetsorganisasjonen og andre internkontrollfunksjoner. Foredraget er relevant for alle virksomheter, bedrifter og organisasjoner uavhengig av om de omfattes av sikkerhetsloven eller ikke.