« Tilbake til oversikten

Hva er informasjonssikkerhet og hvordan oppnå styring og kontroll?

Foredraget holdes av Kjetil Korslien / Remi Longva (Rådgiver) fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

I foredraget forteller vi om informasjonssikkerhet og gir en introduksjon til de systematiske aktivitetene i Difis veiledningsmateriell. Vi går gjennom grunnleggende begreper som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi trener på konfliktene som kan oppstå i grenseland mellom disse. Videre gir vi en kort introduksjon til vurdering av risiko og kommunikasjon med tiltaksleverandører. Målet er å gi innsikt som gjør virksomheten i stand til å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet.

Lengde på foredraget
90 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Foredragets lengde kan tilpasses.