« Tilbake til oversikten

Hva betyr den nye sikkerhetsloven for din organisasjon?

Foredraget holdes av Anne Aune (Sikkerhetskonsulent) fra mnemonic.

Er din organisasjon allerede underlagt sikkerhetsloven, og ønsker en oversikt over hva som skal til for å møte de nye kravene i lovverket? Eller er dere per i dag ikke er underlagt loven, men forventer å kunne bli det?

Vil du ha besøk av en sparringspartner fra mnemonic som sammen med dere kan gå igjennom følgende scenario: Deres organisasjon underlegges den nye sikkerhetsloven – hva vil dette bety i praksis?

Under workshopen vil du blant annet kunne diskutere hvordan din organisasjon påvirkes av lovendringen, og hva som skal til for å oppnå sikkerhetsnivået beskrevet i lovverket.

Tema som vil bli diskutert under workshopen inkluderer:

– Styringssystem for sikkerhet
– Interne revisjoner og evt. nødvendige sikkerhetsgodkjenninger
– Risikohåndtering: hvordan definere grunnsikringstiltak og påbyggingstiltak

Lengde på foredraget
60 minutter
Målgrupper
Ledergruppe
Kommentar til bestiller