« Tilbake til oversikten

Er du sikker? – Snap’er du meloner og bananer?

Foredraget holdes av Cathrine Vånge Singstad (Consulting Manager Cyber Security Advisory) fra Sopra Steria.

“Er du sikker?” er et samarbeidsprosjekt under utarbeidelse mellom sikkerhetsmiljøene IKT-Norge, Sopra Steria og Lær Kidsa koding. I dette foredraget vil vi gi innsikt i teknologi og nødvendige holdninger for å lykkes med barns (og voksnes) digitale sikkerhet.

I tillegg vil vi fortelle kort om Prosjekt “Er du sikker?” og mulighetene for deltagelse. Prosjektets programmaterialet er planlagt å være gratis, og består av to uavhengige deler. Den ene er en serie med innhold utviklet for barne- og foreldremøter rundt omkring på landets grunnskoler, med foredrag, videoer, dialog og historier fra virkeligheten. Den andre delen skjer i klasserommet i løpet av skoletiden, eller som fritidsaktivitet, og består av interaktive aktiviteter for opplæring i teknologi og datasikkerhet.

Lengde på foredraget
60 minutter
Målgrupper
Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Vi kommer til å være to personer fra prosjektet pr foredrag, og trenger storskjerm og prosjektor. Les mer om prosjektet på https://erdusikker.org/
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.