« Tilbake til oversikten

Du og din virksomhets informasjon på reisefot

Foredraget holdes av Camilla Olsen (Consulting Senior Manager) fra Sopra Steria.

I dag har den enkelte medarbeider ofte tilgang til sin virksomhets informasjon fra ulike digitale enheter (både private enheter og enheter eid av virksomheten) uavhengig av om man er på arbeidsplassen eller ikke. I tillegg viskes skillet mellom arbeidstid og fritid mer og mer ut. Dette foredraget handler om hvordan den enkelte kan sikre digitale enheter og virksomheten informasjon ved reiser til og fra arbeidsplassen, tjenestereiser og private reiser. Foredraget vil også handle om hvorfor og hvordan man skal utøve ekstra varsomhet ved reiser til høyrisikoland.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Varighet inkluderer tid til spørsmål.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.