« Tilbake til oversikten

DPIA i praksis

Foredraget holdes av Ida Thorsrud (Manager) fra Sopra Steria.

Foredraget tar utgangspunkt i praktiske erfaringer som foredragsholder har gjort seg etter å ha ledet flere DPIAer (data protection impact assessment) i 2019 både i offentlig og i privat sektor. Dette inkluderer anbefalinger til fremgangsmåte og metode for å gjennomføre en DPIA, samt suksesshistorier og ting som burde ha vært løst på andre måter.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Foredraget passer for en gruppe ansatte som skal gjennomføre en eller flere DPIAer, og som ønsker praktiske tips til gjennomføringen. Foredraget kan utvides til 60 minutter, og kan muligens også tilpasses aktuell sektor.
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.