« Tilbake til oversikten

Digitalt ansvar og sikkerhetskultur

Foredraget holdes av Fredrik Grindland (Senior Rådgiver) fra Bouvet Norge AS, avd.Kristiansand.

Per Sandbergs ferietur til Iran, en barneskoleelev sitt datainnbrudd i Bergen kommune og norske ledere som vurderer å betale løsepenger framfor å investere mer i IT-sikkerhet, viser en sløvhet i forhold til digitalt ansvar og dårlig sikkerhetskultur.

Det er viktig å kjenne truslene fra både skoleelever og andre trussel aktører i cyberdomenet. Men som sjefen for NSM Hans Christian Pretorius, sier: Trusler får man ikke gjort noe med. Sårbarheter er det vi kan gjøre noe med, men der de fleste feiler.

Foredraget vil utdype hvorfor virksomheter hyppig bør gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler, sårbarheter og tiltak for å håndtere sårbarhetene. Jeg vil også gå gjennom hovedelementene i hvordan man gjennomfører risikovurdering av informasjonssikkerheten.

Om meg:
Jeg har en Executive MBA fra NHH og jJobber som IKT rådgiver og prosjektleder i Agder. Jeg har et spesielt fokus på personvern og informasjonssikkerhet.

Lengde på foredraget
45 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte
Kommentar til bestiller
Foredraget kan holdes innenfor en tidsramme på 30 - 60 minutter. Dersom foredraget ønskes holdt utenfor Agder må bestiller dekke reise kost og evt. overnatting. Tid for gjennomføring bør avtales minst 14 dager før foredraget ønskes holdt.