« Tilbake til oversikten

Digital sikkerhet på reise

Foredraget holdes av Nelson Cheuque (Sikkerhetsansvarlig) fra Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune.

I dag er det ikke uvanlig at ansatte kobler seg til arbeidsverktøy eller jobb e-post mens de er på farten. Enten det er en jobbreise eller den kjappe e-post sjekken mens en er på ferie. Ønske om å være mer tilkoblet gjør at informasjon tilhørende virksomhetene i mye større grad enn tidligere forflytter seg ut av kontoret. Trusselaktørene kan også utnytte de ansattes private informasjon for å ramme virksomhetene, dette betyr at når den ansatte skal på reise så bør det taes noen forholdsregler for å beskytte både den ansattes private informasjon og bedriftens.

I dette foredraget ser vi på hva bedriften og de ansatte selv kan gjøre for å øke den digitale sikkerheten mens de ansatte er på reise.

Lengde på foredraget
30 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Kommentar til bestiller
Varighet er satt til 30 min, men forventer å bruke ytterligere 15 min på spørsmål fr
 

Koster det noe?
NorSIS tar 1000 kr i administrasjonsgebyr for foredraget. I tillegg ber noen foredragsholdere om at dere dekker reise og opphold, men de tar ikke noe honorar for foredraget. Administrasjonsgebyret faktureres fra NorSIS. Vi ber deg legge inn fakturainformasjon når du bestiller et foredrag. Eventuell dekning av reise- og oppholdskostnader avtales direkte med den enkelte foredragsholder.