« Tilbake til oversikten

Digital sikkerhet – hvordan vet vi at det virker?

Foredraget holdes av Kai Roer (CEO) fra CLTRe AS.

Norske virksomheter utsettes for digitale trusler daglig. Store investeringer gjøres for å redusere risikoen for omdømmetap og kostnader. Tiltakene er mange – men hvordan vet vi at de fungerer? Hva kan virksomheter gjøre for å måle og dokumentere effekten av sine tiltak?
Når mer enn 90% av investeringene i sikkerhet gjøres på tekniske installasjoner, mens 95% av sikkerhetsbrudd skjer på grunn av menneskelige handlinger er det kanskje på tide å tenke nytt?

Lengde på foredraget
30 minutter
Målgrupper
Ledergruppe, IT-ansatte
Kommentar til bestiller
Foredraget kan tilpasses til målgruppen og virksomhetens behov. Reisekostnader utenfor Oslo-området dekkes av bestiller.