Forbrukerrådet: Forbrukerutfordringer ved tingenes internett


Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre. Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer.

Test av GPS-klokker for barn

Ved hjelp av en rekke sensorer og en internettforbindelse, kan tradisjonelt analoge produkter kobles på nett og snakke sammen. Og det er lett å bli blendet av alle mulighetene dette kan gi knyttet til økt velvære, trygghet og effektivitet.

Dessverre fører utviklingen også med seg en rekke utfordringer som må adresseres, knyttet til sikkerhet, personvern og eierskap. Dette har vi ikke minst sett gjennom våre tester av treningsarmbånd, tilkoblede leker og nå sist; gps-klokker for barn.

Flere av klokkene hadde alvorlige sikkerhetshull, som blant annet lot uvedkommende ta over foreldres kontoer og spore og avlytte barnet. Produktene, som i utgangspunktet er ment for å øke trygghetsfølelsen, kan paradoksalt virke mot sin hensikt.

Funnene er ikke unike

Funnene i GPS-klokkene er ikke unike. Billig elektronikk importeres og prises opp, før de sendes ut på markedet uten kvalitetskontroll, slik som de tilkoblede lekene Cayla og i-Que.

Med enkle grep kunne hvem som helst ta kontroll over lekene. Uten noen form for fysisk kontakt, kunne du enkelt via mobiltelefon kommunisere gjennom dukken og benytte den til å avlytte det som blir sagt.

Samtalen mellom barnet og dukken ble også sendt direkte til Nuance i USA, som spesialiserer seg på stemmegjenkjenning. Selskapet tok seg også retten til å dele informasjonen med tredjeparter og benytte stemmedata i en rekke sammenhenger.

Det bør stilles strengere krav

Samtidig skal vi selvfølgelig ikke glemme alle de potensielle fordelene ved at ting kobles på nett og snakker med hverandre. Det er nok mange som kunne tenke seg en termostat som tilpasser temperaturen og reduserer strømregningen, eller et kjøleskap som selv bestiller varer. Biler som velger ruten med minst trafikk, eller kaffetraktere som har kaffen klar til du står opp kan også være attraktivt for mange forbrukere.

Men skal dette skje og markedet virkelig bre om seg, forutsettes det en grunnleggende tillitt hos de som skal kjøpe og benytte produktene. Det bør derfor være i alles interesse at det stilles strenge krav til sikkerhet og grunnleggende person- og forbrukervern.

Importører og butikker skal opplagt vite hva de tar inn og tilbyr. Samtidig må vi ha et regelverk og tilsyn med vilje og ressurser som sikre at forbrukere ikke utsettes for utrygge, digitale produkter.

Les mer på Forbrukerrådet sine sider: Rapporten #Watchout – analyse av smartklokker for barn

Gjesteartikkelen er skrevet av Forbrukerrådet.