Film: Vi trenger flere cybereksperter!


EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA som koordinerer European Cyber Security Month har laget denne filmen for å sette fokus på mangelen på eksperter innenfor informasjonssikkerhet.

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.